Miljöpedagogik

Miljöpedagogiken stöder individer och samfund så att deras värden, kunskaper, färdigheter och verksamhetsmetoder ändras i enlighet med hållbar utveckling och så att deras miljömedvetenhet stärks. Utöver kunskap är det viktigt med erfarenheter, upplevelser och egna insatser. Inspiration och stöd för det miljöpedagogiska arbetet kan fås i Naturens hus Villa Elfvik, Finlands naturum Haltia samt på miljöfostrans fortbildningskurser och via programmet Grön flagg.

Kontaktuppgifter och tjänster