Kestävän kehityksen kasvatuksella tuetaan yksilöitä ja yhteisöjä, jotta arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi ja ympäristötietoisuus vahvistuu. Kokemukset, elämykset ja oma toiminta ovat tiedon ohella tärkeitä. Kestävän kehityksen kasvatus ja ympäristökasvatus ovat rinnakkaisia käsitteitä, joiden tavoitteet ovat samanlaiset, mutta joiden painotuksissa voi esiintyä eroja. Uusimmissa suomalaisia kouluja ohjaavissa kotimaisissa ja kansainvälisissä asiakirjoissa puhutaan pääasiassa kestävän kehityksen kasvatuksesta, joka sisältää kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Monet toimijat käyttävät sen sijaan useammin käsitettä ympäristökasvatus käsittäen ympäristön yhtä lailla laaja-alaisesti. Käsitteitä käytetään myös synonyymeinä. Espoossa ympäristökasvatustyöhön voi saada tukea ja innostusta Villa Elfvikin luontotalosta, Suomen luontokeskus Haltiasta ja Kierrätyskeskuksen ympäristökoulusta. Vihreä Lippu -ohjelma on käytännönläheinen työkalu kestävän kehityksen kasvatukseen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa.

Yhteystiedot ja palvelut