SPARCS

Vuonna 2019 käynnistyneessä SPARCS-hankkeessa etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja energiapositiivisten alueiden kehittämiseksi osana laajaa eurooppalaista yhteishanketta.

Kuva: SPARCS-hanke

SPARCS-hankkeessa tutkitaan ja demonstroidaan innovatiivisia ratkaisuja älykkäiden ja kestävämpien energiajärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon, jotta kaupunki kehittyy hiilineutraaliin ja energiapositiiviseen suuntaan yhdessä sen asukkaiden kanssa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan kestävämpiä liikkumisen ratkaisuja ja kehitetään liikenteen solmukohtien toimivuutta.

Kansainvälisen SPARCS-hankkeen yksi keskeinen tavoite on luoda kestävien, energiapositiivisten ja hiilettömien yhteisöjen verkosto (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS).

Kestävää energiantuotantoa Leppävaarassa, Espoonlahdessa ja Kerassa

Hankkeessa etsitään ratkaisuja kahden niin sanotun majakkakaupungin, Espoon ja Leipzigin, voimin. Näitä ratkaisuja replikoidaan viidessä seuraajakaupungissa ympäri Eurooppaa. Espoossa sijaitsee kolme hankkeen demonstraatiokohdetta; kehittyvä Keran alue, Leppävaaran kauppakeskus Sello, sekä keväällä 2022 avautunut uudistunut kaupunkikeskus Lippulaiva Espoonlahdessa. Näissä kohteissa kehitetään älykkäitä, energiatehokkaita ja paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia alueellisia rakentamisen ja liikkumisen ratkaisuja.

VTT:n koordinoiman SPARCS-hankkeen keskeinen tavoite on energiapositiivisuus, joka tarkoittaa paikallisen energiantuotannon kasvattamista yli oman tarpeen uusiutuvan energiantuotannon ja energiatehokkuuden avulla. Hankkeen tavoitteet tukevat myös Espoon kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 5-vuotinen hanke tukee kaupunkeja yhteisen City Vision 2050:n kehittämisessä, jossa keskitytään digitalisaatioon, kestävään energiaan, ilmanlaadun parantamiseen, sähköisiin liikkumisen ratkaisuihin ja kehitettyjen ratkaisujen suorituskyvyn seurantaan. 

Osallistavia prosesseja kestävämmän elämäntavan tueksi!

Yhtenä tärkeänä tavoitteena hankkeessa on osallistavien johtamis- ja suunnittelumallien, sekä ekosysteemien ja prosessien rakentaminen yhdessä yritysten, kumppaneiden, sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa, ja mikä tärkeintä, yhdessä asukkaiden kanssa. SPARCS-hankkeessa asukkaat ovat päätöksentekoprosessin keskiössä ja hankkeessa varmistetaan, että kansalaiset ovat tietoisia kaikesta toiminnasta.

Hanke on osa suurta haastetta energian ja liikkumisen muutoksen ja kestävämmän elämäntavan löytämiseksi. Energiaratkaisuissa tarkastelutaso on alueellinen yksittäisten kiinteistöjen sijaan. Tavoitteena on, että kaupungin kädenjälki, eli uudet innovaatiot olisivat globaalisti merkittäviä.

Kuva: SPARCS-projekti
Koko Espoo