SPARCS

Vuonna 2019 käynnistyneessä SPARCS-hankkeessa etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja energiapositiivisten alueiden kehittämiseksi osana laajaa eurooppalaista yhteishanketta.

Kuva: SPARCS-hanke

SPARCS-hankkeessa tutkitaan ja demonstroidaan innovatiivisia ratkaisuja älykkäiden ja kestävämpien energiajärjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon, jotta kaupunki kehittyy hiilineutraaliin ja energiapositiiviseen suuntaan yhdessä sen asukkaiden kanssa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan kestävämpiä liikkumisen ratkaisuja ja kehitetään liikenteen solmukohtien toimivuutta.

Kansainvälisen SPARCS-hankkeen yksi keskeinen tavoite on luoda kestävien, energiapositiivisten ja hiilettömien yhteisöjen verkosto (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS).

Hankkeessa etsitään ratkaisuja kahden niin sanotun majakkakaupungin, Espoon ja Leipzigin, voimin. Näitä ratkaisuja replikoidaan viidessä seuraajakaupungissa ympäri Eurooppaa. Espoossa sijaitsee kolme hankkeen demonstraatiokohdetta; kehittyvä Keran alue, Leppävaaran kauppakeskus Sello, sekä vuonna 2022 avautuva uudistunut kauppakeskus Lippulaiva Espoonlahdessa. Näissä kohteissa kehitetään älykkäitä, energiatehokkaita ja paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia alueellisia rakentamisen ja liikkumisen ratkaisuja.

VTT:n koordinoiman SPARCS-hankkeen keskeinen tavoite on energiapositiivisuus, joka tarkoittaa paikallisen energiantuotannon kasvattamista yli oman tarpeen uusiutuvan energiantuotannon ja energiatehokkuuden avulla. Hankkeen tavoitteet tukevat myös Espoon kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 5-vuotinen hanke tukee kaupunkeja yhteisen City Vision 2050:n kehittämisessä, jossa keskitytään digitalisaatioon, kestävään energiaan, ilmanlaadun parantamiseen, sähköisiin liikkumisen ratkaisuihin ja kehitettyjen ratkaisujen suorituskyvyn seurantaan. 

Yhtenä tärkeänä tavoitteena hankkeessa on osallistavien johtamis- ja suunnittelumallien, sekä ekosysteemien ja prosessien rakentaminen yhdessä yritysten, kumppaneiden, sekä tutkimusorganisaatioiden kanssa, ja mikä tärkeintä, yhdessä asukkaiden kanssa. SPARCS-hankkeessa asukkaat ovat päätöksentekoprosessin keskiössä ja hankkeessa varmistetaan, että kansalaiset ovat tietoisia kaikesta toiminnasta.

Hanke on osa suurta haastetta energian ja liikkumisen muutoksen ja kestävämmän elämäntavan löytämiseksi. Energiaratkaisuissa tarkastelutaso on alueellinen yksittäisten kiinteistöjen sijaan. Tavoitteena on, että kaupungin kädenjälki, eli uudet innovaatiot olisivat globaalisti merkittäviä.

 

Tietoja

Kuva: SPARCS-projekti

Elina Wanne

Projektipäällikkö+358 40 552 4209

Jani Tartia

Erityisasiantuntija +358 40 553 2815

Joni Mäkinen

Erityisasiantuntija+358 40 636 8710

Mia Kaurila

Projektikoordinaattori+358 40 636 8778

Nelli Vasse

Korkeakouluharjoittelija+358 40 636 4999
Koko Espoo