Tehdään kestäviä liikkumisen valintoja yhdessä!

14.6.2022 11.24Päivitetty: 15.6.2022 10.13
Kuvituskuva teemaan liittyen.
Uusi sovellus auttaa yhteisöjä tekemään kestäviä liikkumisen valintoja. Kuva: Satu Niemi ja Saga-Sofia Santala, KONE

SPARCS-hankkeessa etsitään nykyistä vähäpäästöisempiä liikkumisen tapoja yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa. Tapiolan Hongan joukkueet takasivat mielenkiintoisen tutkimusjoukon arjen liikkumisen tapojen tarkasteluun.

Liikkuminen aiheuttaa noin kolmanneksen Espoon päästöistä. Kestävän liikkumisen tapoja on siis jatkuvasti tarkasteltava ja kehitettävä lisää, jotta voimme vähentää siitä aiheutuvia ilmastopäästöjä. Espoon kaupunki toimii yhteistyössä ja esimerkkinä EU-rahoitteisessa SPARCS-hankkeessa, jossa kehitetään ja havainnollisestaan uusia kestävän liikkumisen ja energian ratkaisuja. Espoo toimii testiympäristönä ratkaisujen kehittämiselle, ja parhaita oppeja voidaan levittää laajemmin muuallekin.

Osana SPARCS-tutkimushanketta KONE Oyj tutkii yhteisöjen arkiliikkumista ja järjesti liikkumisen pilotin yhteistyössä Espoon kaupungin, Moprim Oy:n sekä Tapiolan Honka ry:n kanssa. Pilotti toteutettiin keväällä 2022, ja siihen osallistui kaksi Hongan harrastesarjan koripallojoukkuetta. Pilotin kautta tuetaan Hiilineutraali Honka -hanketta, joka edistää kestävää kehitystä urheiluseuran toiminnassa.

Pilotin aikana osallistujat käyttivät liikkumisen seurantaan kehitettyä Moprim Move Together-puhelinsovellusta, joka kerää dataa eri matkustusmuodoista, matkan kestoista ja pituudesta sekä hiilidioksidipäästöistä. Moprim Move Together -mobiilisovellus mittaa ja visualisoi yksilön liikkumiskäyttäytymistä ja auttaa paikallisyhteisöjä tekemään yhdessä valintoja saavuttaakseen yhteiset kestävän liikkuvuuden tavoitteet. Kuka tahansa voi ladata Moprim Move Together -sovelluksen tarkkaillakseen omaa liikkumistaan ja tehdäkseen kestävämpiä valintoja arjessaan.

Sovelluksen avulla Hongan joukkueiden jäsenet kirjasivat tietoa omista arjen liikkumisvalinnoistaan. Kerätty data teki näkyväksi joukkueen liikkumisen hiilijalanjälkivaikutukset ja tukee käytöksen muutosta kohti kestäviä liikkumisvalintoja.

Joukkueiden jäseniltä saaduista haastatteluista huomattiin, että etenkin helppous, säätila ja ajankohta vaikuttavat paljon siihen, millä kulkuvälineellä päätetään matkustaa harrastukseen. “Sateen takia tulin autolla. Kun on hyvä sää, tulen mieluiten kävellen rauhassa. Se on omaa aikaa, hiljaisuutta”, kertoo toisen joukkueen jäsen autoilusta.

Matkat harrastuksiin ja takaisin ovat kaikenikäisillä asukkailla yksi keskeinen osa arjen liikkumispalettia. Kestävien liikkumismuotojen hyödyntäminen myös näillä matkoilla tukee liikkumisen kokonaispäästöjen vähentämistä. Kävely ja pyöräilymatkat tukevat myös aktiivista arkea ja hyvinvointia. Kimppakyydit harrastuksiin ovat myös hyvä tapaa viettää aikaa yhdessä sekä pienentää liikkumisen hiilijalanjälkeä. Jo pienillä arjen teoilla ja valinnoilla, esimerkiksi liikkumisen suhteen, voi olla suuri vaikutus ympäristöön ja kestävämmän elämäntavan rakentumiseen.

  • Kestävä kehitys