Vi gör tillsammans hållbara val i fråga om trafik och transporter!

30.6.2022 11.24Uppdaterad: 17.8.2023 7.13
En illustration relaterad till temat.
Ny app hjälper grupper att göra hållbara val i fråga om trafik och transporter. Bild: Satu Niemi och Saga-Sofia Santala, KONE

I projektet SPARCS letar man efter utsläppssnålare sätt att ta sig fram i samarbete med samarbetspartner och invånare. Lag från Tapiolan Honka utgjorde en intressant forskningsgrupp när man studerade sätt att ta sig fram i vardagen.

Trafik och transporter orsakar omkring en tredjedel av utsläppen i Esbo. Man måste därför hela tiden studera och utveckla nya hållbara sätt att ta sig fram, så att vi kan minska klimatutsläppen från trafiken. Esbo stad samarbetar med och fungerar som exempel i det EU-finansierade projektet SPARCS, där man utvecklar och åskådliggör nya hållbara trafik- och energilösningar. Esbo fungerar som testmiljö för utveckling av lösningar, och de bästa lärdomarna kan spridas också annanstans.

Som en del av forskningsprojektet SPARCS har KONE Abp undersökt hur grupper rör sig i vardagen och ordnat ett pilotprojekt i samarbete med Esbo stad, Moprim Ab och Tapiolan Honka ry. Pilotprojektet genomfördes våren 2022, och där deltog två hobbyserielag i basket från Honka. Genom pilotprojektet stöds projektet Hiilineutraali Honka, som främjar hållbar utveckling i idrottsföreningens verksamhet.

Under pilotprojektet använde deltagarna mobilapplikationen Moprim Move Together för att följa upp hur de rörde sig. Applikationen samlar in data om olika sätt att ta sig fram, resornas varaktighet och längd samt koldioxidutsläppen. Mobilapplikationen Moprim Move Together mäter och visualiserar hur individen tar sig fram och hjälper lokalsamhällen att tillsammans göra val för att uppnå gemensamma mål för hållbar trafik. Vem som helst kan ladda ner Moprim Move Together för att hålla koll på sina egna resor och göra hållbarare val i vardagen.

Med hjälp av applikationen registrerade medlemmarna i Honkas lag information om sina resval i vardagen. Den insamlade informationen synliggjorde koldioxidavtrycket av lagets resor och stöder en beteendeförändring mot hållbara val för resandet.

I intervjuer med lagmedlemmarna märkte man att vädret, tidpunkten och hur lätt det är att använda olika transportmedel har stor inverkan på vilket transportmedel man väljer när man ska ta sig till sin hobby. ”Jag tog bilen för att det regnade. När det är fint väder promenerar jag gärna. Det ger egentid och lugn och ro”, berättar en lagmedlem om att ta bilen.

Resor till och från hobbyer är en central del av vardagens resepalett för invånare i alla åldrar. Genom att använda hållbara transportformer även för dessa resor bidrar man till att minska de totala utsläppen från resorna. Promenader och cykling bidrar också till välbefinnande och en aktiv vardag. Samåkning till hobbyer är också ett bra sätt att umgås och minska resornas koldioxidavtryck. Redan små handlingar och val, exempelvis i fråga om resor, kan ha stora effekter för miljön och byggandet av en hållbarare livsstil.

  • Hållbar utveckling