Yhdessä kehittäen kohti kestävämpää kaupunkia

22.2.2022 12.56Päivitetty: 8.2.2023 10.08
kuvituskuva
Kuva: Espoon kaupunki

Espoon kaupunki rakentaa konsulttiyritys WSP Finlandin kanssa yhteiskehittämisen mallia, joka tukee kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden muodostumista Espooseen. Yhteiskehittämisen mallilla tarkoitetaan sellaisen toimintamallin kuvausta, jossa eri toimijat yhdessä ideoivat, kehittävät ja toteuttavat alueellisia tavoitteita. Malli on osa EU-rahoitteista Horizon 2020 SPARCS-hanketta.

Yhteiskehittämisen mallissa esitetään, miten erilaisia kestäviä ja älykkäitä kaupunkialueita voidaan kehittää yhteistyössä kaupunkiorganisaation, yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, muiden organisaatioiden ja järjestöjen sekä asukkaiden kanssa. Mallia rakennetaan yhteiskehittämisen menetelmin määritellen ensin yhdessä tavoitteet ja avointa tiedonkulkua edistäen. Mallissa keskitytään erityisesti energian, liikkumisen ja maankäytön kehittämisen teemoihin, joilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Malli tukee myös kestävän kehityksen kumppanuustyön kehittämistä. 

”Kaupungit eivät yksin pysty vastaamaan kestävyyshaasteeseen, siihen työhön tarvitsemme laajaa yhteistyötä ja myös asukkaiden osallistumista. Kaupunkikehityksen uudet yhteistyön mallit ovat vasta muotoutumassa, mistä yhteiskehittämisen malli on erinomainen esimerkki. Onkin hienoa päästä tekemään mallia WSP:n tuella ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Mallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä on herättänyt suurta mielenkiintoa ja odotamme innolla, että pääsemme esittelemään työn tuloksia kaikille kiinnostuneille.”, sanoo Elina Wanne, SPARCS- hankkeen projektipäällikkö Espoon kaupungilta. 

Lopputuloksena virtuaalinen työkalupakki kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden kehittämiseen 

Kaupungin tavoitteena on kehittää toimintatapoja erilaisten älykaupunkiratkaisujen huomioonottamiseksi jo alueen suunnitteluvaiheessa. Prosessin lopputuotoksena on virtuaalinen työkalupakki kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden kehittämisen tueksi. Samalla kuvataan maankäytön kaupunkikehityksen prosesseja osallistamisen näkökulmasta: missä vaiheessa, kenellä ja miten on vaikutusmahdollisuuksia ja minkä tason asioihin, esimerkiksi miten rakennuksen tai puiston kaavoituksen osalta asukkaana voi vaikuttaa. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme tekemään tätä todella mielenkiintoista ja yhteiskunnallisesti merkittävää selvitys- ja kehitystyötä Espoon kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa. Muodostettavan mallin avulla on mahdollisuus tehdä rohkea askel älykaupungin rakentumisen prosessin kehittämiseksi sujuvammaksi ja tuloksiltaan entistä kestävämmäksi”, sanoo WSP Finlandin kestävyys- ja vastuullisuusjohtaja Terhi Tikkanen-Lindström, joka toimii käynnistyneen työn projektipäällikkönä. 

Yhteiskehittämisen mallin kehittämistyön tuloksia päästään esittelemään ja levittämään loppuvuodesta 2022. 

EU-hanke SPARCS alkoi lokakuussa 2019 ja päättyy syyskuussa 2024. Espoo on hankkeessa kehittäjäkaupunkina Saksan Leipzigin kanssa. Espoossa hankkeen ensimmäisen kolmen vuoden aikana kehitetään ja pilotoidaan uusia kestäviä energian ja sähköisen liikkumisen ratkaisuja Espoonlahden, Leppävaaran ja Keran alueilla. Kahtena viimeisenä vuotena tehtyjä ratkaisuja monitoroidaan ja levitetään muualle Espooseen sekä hankkeen viiteen seuraajakaupunkiin. Espoon konsortiossa on mukana Kone, Siemens, Plugit, Citycon, RIL, Adven ja VTT. Kaikkiaan SPARCS hankkeessa on mukana yli 30 kumppania ympäri Eurooppaa.

Lisätietoja SPARCS-hankkeesta: https://www.espoo.fi/fi/kestava-kehitys/sparcs

Lisätietoja:

  • Kestävä kehitys