Mot en mer hållbar stad genom gemensam utveckling

2.3.2022 7.33Uppdaterad: 8.2.2023 10.13
illustration
Bild: Esbo stad

Esbo stad bygger tillsammans med konsultbolaget WSP Finland en modell för gemensamt utvecklande, som stöder bildandet av hållbara och intelligenta stadsområden i Esbo. Med modellen för gemensamt utvecklande avses en beskrivning av en verksamhetsmodell där olika aktörer tillsammans utvecklar idéer, utvecklar och genomför områdesvisa mål. Modellen är en del av det EU-finansierade projektet Horizon 2020 SPARCS.

I modellen för gemensamt utvecklande presenteras hur olika hållbara och intelligenta stadsområden kan utvecklas i samarbete med stadsorganisationer, företag, läroinrättningar, forskningsinstitut, andra organisationer och föreningar samt invånarna. Modellen byggs med metoder för gemensamt utvecklande, där man först definierar målen och genom att främja ett öppet informationsflöde. I modellen ligger fokus på teman kring utveckling av energi, rörlighet och markanvändning, som har en betydande inverkan också på stadens mål att vara koldioxidneutral senast 2030. Modellen stöder även utvecklingen av partnerskapsarbete för hållbar utveckling.

”Städerna kan inte ensamma svara på hållbarhetsutmaningen, till det arbetet behöver vi ett brett samarbete och även invånarnas deltagande. Stadsutvecklingens nya modeller för samarbete håller ännu på att utarbetas, vilket modellen för gemensamt utvecklande är ett utomordentligt exempel på. *Det är också fint att få utveckla modellen med stöd av WSP och i samarbete med intressenterna. Utvecklingen av modellen i form av ett brett samarbete har väckt stort intresse och vi ser med spänning fram emot att få presentera resultaten av arbetet för alla intresserade”, säger Elina Wanne från Esbo stad, tillika projektchef för projektet SPARCS.

Slutresultatet är en virtuell verktygslåda för utveckling av hållbara och intelligenta stadsområden

Stadens mål är att utveckla verksamhetssätt för att observera olika lösningar för intelligenta städer redan i områdets planeringsskede. Processens slutresultat är en virtuell verktygslåda som stöd för utveckling av hållbara och intelligenta stadsområden. Samtidigt beskrivs markanvändningens processer för stadsutveckling ur perspektivet för delaktiggörande: i vilket skede, för vem och hur möjligheterna för påverkan förekommer och på vilken nivå frågor kan påverkas, till exempel hur man som invånare kan påverka planläggningen av en byggnad eller en park.

”Vi är oerhört nöjda över att få utföra detta verkligen intressanta och samhälleligt betydelsefulla utrednings- och utvecklingsarbete tillsammans med Esbo stad och andra partner. Med hjälp av modellen som utarbetas har vi en möjlighet att ta ett modigt steg för att utveckla processen för uppbyggandet av en intelligent stad smidigare och med allt mer hållbara resultat”, säger Terhi Tikkanen-Lindström, WSP Finlands hållbarhets- och ansvarighetschef, som även är projektchef för arbetet som nu inletts.

Resultaten av arbetet med att utveckla modellen för gemensamt utvecklande kan presenteras och spridas i slutet av 2022.

EU-projektet SPARCS startade i oktober 2019 och avslutas i september 2024. I projektet fungerar Esbo som utvecklarstad tillsammans med Leipzig i Tyskland. Under projektets tre första år kommer man i Esbo att utveckla och pilottesta nya lösningar för hållbar energi och elektrisk rörlighet inom områdena för Esboviken, Alberga och Kervo. Under de två sista åren övervakas och sprids de utarbetade lösningarna till övriga Esbo och till projektets fem följarstäder. I Esbo konsortium ingår Kone, Siemens, Plugit, Citycon, RIL, Adven och VTT. Totalt omfattar SPARCS-projektet fler än 30 partner runtom i Europa.

Mer information av projektet SPARCS: https://www.espoo.fi/sv/kestava-kehitys/sparcs

  • Hållbar utveckling