Asukkaan ääni ratkaisee

8.2.2022 9.52Päivitetty: 9.2.2022 6.02
Ilmastopalapelin pelaamista, kuvassa pelilauta ja pelinappuloita.
Ilmastopalapelin pelaamista.Kuva: D-mat Oy

Kansainvälisen SPARCS-hankkeen johtavia teemoja ovat energiamurros ja kestävämpien energiaratkaisujen löytäminen. Kaiken tekemisen keskiössä on espoolainen asukas, jonka käden jälki saa näkyä suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Espoo on mukana SPARCS-hankkeessa, jossa se toimii yhtenä majakkakaupungeista. Hankkeessa etsitään ja testataan kestävämpiä energian ja liikkumisen ratkaisuja, jotta saavutetaan yhdessä hiilineutraalimpi tulevaisuus. Näiden lisäksi yksi hankkeen kantavista teemoista on osallisuus. Hankkeessa pyritään aktiivisesti vaikuttamaan Espoon asukkaiden arkeen tuomalla siihen lisää kestävän elämäntavan teemoja. Vuodesta 2019 asti toiminut hanke on käyttänyt monia mielenkiintoisia osallistamisen keinoja luoden vuoropuhelua asukkaiden kanssa. 

Monien yhteistyökumppaneiden verkosto luo hankkeessa hyvän pohjan osallistamistyölle. Hankkeella on nimissään kaksi kummiluokkaa espoolaisissa kouluissa; Espoonlahden ja Mainingin peruskouluissa. Kummiluokkalaisten kanssa tehdään yhteistyötä kestävän elämäntavan jalkauttamiseksi koko yläkoulun ajan.  

Erilaisten työpajojen, kyselyjen ja keskusteluiden pohjalta piirtyy tarkempaa käsitystä nuoria askarruttavista aiheista, tulevaisuuden kaupunkikuvasta ja asenteista esimerkiksi ilmastonmuutosta kohtaan. Hankkeen kumppani Citycon on halunnut innostaa kummiluokkalaisiaan suunnittelemaan yhteistä kaupunkikeskusta ja oppimaan kestävistä energiaratkaisuista ja ympäristöystävällisestä liikkumisesta. Nuoret ovat ideoineet työpajoissa Lippulaivaa yhdessä Cityconin, Lippulaivan arkkitehdin ja tulevan Espoonlahden kirjaston suunnittelijoiden kanssa. Nuoret ovat myös vierailleet Lippulaivan työmaalla ja pohtineet kaupunkisuunnistuksen lomassa vuoden 2035 kaupunkiympäristöä. SPARCS-hankkeen tavoitteena on rohkaista kaupunkilaisia energiapositiiviseen käytökseen ja osana tavoitetta Citycon ja Espoon kaupungin asiantuntijat ovat muun muassa järjestäneet nuorille energia-aiheisen oppitunnin. 

KONE on yksi hankkeen toimijoista, joka keskittyy projektissa kaupunkilaisten kestävien liikkumistottumusten muutoksen tutkimukseen sekä energiankulutuksen optimointiin. KONE on tehnyt käyttäjätutkimusta espoolaisten liikkumistottumuksista ja osallistanut kaupunkilaisia erilaisten yhteissuunnittelutyöpajojen kautta. Syksyllä KONE toteutti yhdessä D-mat oy:n kanssa 1.5 asteen elämäntavat työpajat Espoonlahdella ja Leppävaarassa, joihin osallistui espoolaisia 26 kotitaloudesta. Työpajassa osallistujat pääsivät pelaamaan Ilmastopalapeliä, jonka tavoitteena on suunnitella ilmastotekoja, joiden avulla kotitaloudet voisivat päästä 2.5 tonnin vuosittaisiin hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2030 mennessä.  

Ilmastopalapelin kautta osallistujat suunnittelivat konkreettisia tekoja asumisen, liikkumisen, ruokailun ja kulutustottumusten hiilijalanjäljen pienentämiseksi. "Euromäärät, kilometrit, kg:t yms. arvot eri asioiden osalta toivat konkretiaa ja motivaatioita lähteä toteuttamaan muutoksia omassa elämässä", eräs osallistujista kommentoi peliä.

Työpajoille seuraa jatketta keväällä 2022 seurantatutkimuksen ja liikkumispilotin muodossa. Kestävien elämäntapojen tukemiseksi SPARCSissa tullaan tuottamaan monia tapoja osallistua ja vaikuttaa, sekä tarjotaan kaupunkilaisille lisätietoa kestävistä elämäntavoista keväällä järjestettävien webinaarien kautta.

Syksyllä 2021 Espoon kanavissa julkaistiin kysely kestävän elämäntavan aiheista. Vastauksia tuli yli sata ja nämä tarjosivat laajan näkemyksen askarruttavimmista aiheista asukkaiden arjessa. Näiden vastausten pohjalta rakentuu webinaarisarja loppukeväälle 2022. Aiheiden kartoittaminen takaa juuri asukasta kiinnostavat teemat, luvassa on esimerkiksi kaupungin esimerkkiratkaisuja kiertotalouden saralla, sekä käytännön vinkkejä kestävämpään arkeen.

Lisätietoja webinaarisarjasta julkaistaan Espoon sivuilla pian, pysy siis kuulolla!

  • Kestävä kehitys