Esbobornas koldioxidavtryck

Publicerad: 30.6.2022 11.28
Bild: Tereza Dickson

I maj och juni 2022 ordnade Esbo stad en serie hybridevenemang med titeln Koldioxidavtryck – mot en mer hållbar livsstil! där man under ledning av sakkunniga talare tog upp teman kring en hållbar livsstil som intresserar invånarna.

Temana för hybridevenemangsserien Koldioxidavtryck – mot en mer hållbar livsstil! valdes på basis av en elektronisk enkät som gjordes förra hösten, där energilösningar för boendet och enkla åtgärder i vardagen lyftes fram som viktiga teman. Evenemangen ordnades på Sellobiblioteket, Lippulaivabiblioteket och Hagalunds bibliotek och strömmades också direkt på nätet, så att så många intresserade invånare som möjligt hade möjlighet att följa dem.

Det första hybridevenemanget ordnades på Sellobiblioteket i Alberga onsdagen den 18 maj 2022. Evenemanget leddes av Elina Wanne från Esbo stads kompetenscentrum för hållbar utveckling. Öppningsanförandet hölls av Pasi Laitala, direktör för hållbar utveckling vid Esbo stad, som berättade om arbetet på kompetenscentret för hållbar utveckling.

Energiexperten Marikka Sand och projektchefen Auli Honkanen från HRM:s klimatinfo berättade i sitt anförande om hållbart boende, boendelösningar och sparmöjligheter. De gav exempel på lösningar för hållbart boende i form av bland annat lösningar för sparande av vatten och kontroll av inomhustemperaturen.

Jari Lyytimäki, ledande forskare vid Finlands miljöcentral, berättade om några smärtpunkter i ett hållbart liv. Tillsammans med invånarna reflekterade han över varför vår vardag inte redan är hållbar och hur man kan uppnå hållbarhet. Som de största smärtpunkterna nämnde han uppgivenhet, mindervärdeskomplex, överdriven hoppfullhet och tendensen att överskatta sig själv.

Kvällen avslutades av projektchef Ville Taajamaa från stadens kompetenscentrum för hållbar utveckling. Under hans ledning tittade man närmare på FN:s Agenda 2030-program och mål för hållbar utveckling samt Esbo stads roll i uppnåendet av målen.

Det andra hybridevenemanget ordnades i Lippulaivabiblioteket, som öppnats denna vår i Esboviken, onsdagen den 1 juni 2022. Detta evenemang leddes av Veli-Pekka Korhonen från Esbo stads kompetenscentrum för hållbar utveckling, och evenemanget öppnades av Meri Löyttyniemi, ordförande för Esbos utvecklingsprogram för hållbar utveckling, som berättade om programmet Ett hållbart Esbo och samarbetet för hållbarhet i Esbo.

Kirsi-Leena Helle, kommunikationsexpert från HRM:s klimatinfo, reflekterade i sitt anförande över hur en hållbar vardag för huvudstadens invånare verkligen kan se ut. Tillsammans med henne fick invånarna fundera över hur de rent praktiskt kan göra sin egen vardag hållbarare.

Eftersom evenemanget ordnades på Lippulaivabiblioteket var det träffande att Elina Ekelund, hållbarhetschef vid Citycon, därefter berättade om de hållbara energilösningar som används på stadscentret Lippulaiva, varav den viktigaste är en geoenergianläggning som sköter nästan all uppvärmning och kylning av stadscentret. Biblioteksrådgivaren Topias Salonen berättade i sitt anförande om Lippulaivabiblioteket och dess förverkligande och invånarorientering.

Evenemangets sista talare var Aktivistmormor Seija Kurunmäki, som berättade om sin egen väg mot rollen som Aktivistmormor och reflekterade över orsakerna till sin egen klimatångest. Hon gav också invånarna konkreta tips om både klimataktivism och ett hållbarare liv. Enligt henne är måttlighet nyckeln till hållbarhet.

Det tredje och sista hybridevenemanget ordnades på Hagalunds bibliotek onsdagen den 15 juni 2022. Evenemanget leddes av Reetta Jänis från Esbo stads kompetenscentrum för hållbar utveckling. Evenemangets öppningsanförande hölls av Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä, som talade om den hållbara utvecklingens roll inom Esbo stad.

Näst i tur stod Sari Laine, ledande expert på en hållbar vardag hos Sitra, som berättade om hur man skapar en hållbar livsstil genom samarbete. Hon gav invånarna konkreta exempel på förändringar som är enkla att genomföra i vardagen.

Joni Mäkinen, specialsakkunnig vid Esbo stad, och Verneri Kohonen, innovationschef på Caruna, funderade därefter tillsammans på vad energimedborgarskap egentligen är och om vi alla kan bli energimedborgare. De berättade om Carunas och Esbo stads syn på hållbara energilösningar.

Evenemanget, och hela evenemangsserien, avslutades av Mia Johansson, projektchef vid Esbo stads kompetenscentrum för hållbar utveckling, som berättade om den cirkulära ekonomins roll i Esbo. Hon gav bland annat konkreta exempel på hur cirkulär ekonomi redan används i Esbo. Ett bra exempel på detta är biblioteken, där man utöver böcker kan låna mycket annat användbart, såsom verktyg.

Hybridevenemangsserien Koldioxidavtryck – mot en mer hållbar livsstil! gav invånarna många konkreta exempel på hur man kan göra sin vardag ännu hållbarare. Alla sakkunniga lyfte fram måttlighet och betydelsen av små åtgärder samt vikten av medvetenhet. Tack till alla som deltog i evenemangsserien!

  • Hållbar utveckling