Lippulaiva och Esbo stad i samarbete för mer hållbar energi

8.6.2022 7.26Uppdaterad: 17.8.2023 7.13
Köpcentrum fasad och gata.
Köpcentrum Lippulaiva.Bild: Citycon Oy

Stadscentret Lippulaiva invigdes i våras och i det utnyttjas rikligt med hållbar energiproduktion, till exempel med hjälp av geoenergi och solpaneler. Citycon och Esbo stad har även velat delaktiggöra invånarna i lösningarna för en hållbar livsstil.

Det nya stadscentret Lippulaiva, som invigdes i Esboviken i slutet av mars, och dess ägare Citycon arbetade tillsammans med Esbo stad som en del av det stora, europeiska samarbetsprojektet SPARCS. I projektet har Esbo utsetts till ett internationellt exempel och vägvisare i olika åtgärder med anknytning till hållbar utveckling och energiproduktion. Köpcentret Lippulaiva är ett av Esbos tre demoobjekt och i det utnyttjas flera hållbara energilösningar.

Centrala teman i projektet SPARCS är utveckling av energipositiva områden, det vill säga områden som producerar mer energi än de förbrukar, samt former av hållbar rörlighet och delaktiggörande av stadens invånare. Målet är att sträva efter koldioxidneutrala och hållbara städer. Dessa teman har man strävat efter att och lyckats genomföra i Lippulaiva.

Lippulaiva utnyttjar redan nu rikligt med nya energilösningar. Under centret finns Europas största geoenergianläggning i en kommersiell byggnad som utnyttjas för såväl uppvärmning som kylning i fastigheten. Den totala mängden geoenergibrunnar uppgår till hela 51 kilometer. Geoenergilösningen täcker uppvärmnings- och kylbehoven i nästan hela Lippulaiva och bostadshusen, som byggs omkring det. Fjärrvärmen och elpannan fungerar vid behov som utjämnare av toppeffektbehoven. Kondensvärmen som uppstår från butikernas kylsystem och kylningen av lokalerna matas tillbaka in i geoenergibrunnarna, vilket i sin tur förbättrar systemets kapacitet och effektivitet. Solpanelerna som har monterats på Lippulaivas tak och fasad erbjuder ren och förnybar el lokalt. Köpcentret har med andra ord ända sedan invigningen varit koldioxidneutralt vad gäller energiproduktionen och självförsörjande vad gäller värme.

Lippulaiva är ett viktigt centrum för rörlighet för Esboborna och dess roll kommer att betonas ytterligare i framtiden. Under centret finns Esbovikens metrostation och enligt planerna ska Västmetron börja trafikera Esboviken 2023. I anslutning till Lippulaiva finns även en bussterminal, som betjänar matartrafiken från metron i storområdet Esboviken. I Lippulaiva vill man även stödja cykling och eldriven rörlighet, och i centret finns också cykelparkeringar för upp till 1 400 cyklar och fler än 130 laddningsstationer för elbilar.

Citycon och Esbo stad har velat delaktiggöra områdets invånare, i synnerhet unga, i att tillsammans utveckla ett nytt stadscentrum. Detta är också ett av målen i projektet SPARCS. Fadderklass- och familjverksamheten, som inleddes redan under köpcentrets byggskede, kommer att fortsätta tillsammans med lokala invånare även i framtiden.

Esbo stad ordnade i Lippulaivabiblioteket onsdag 1.6. den andra delen i hybridevenemangsserien Koldioxidavtryck – mot en mer hållbar livsstil!, där vi hört experter tala om utmaningar med anknytning till en hållbar livsstil som tynger invånarna samt lösningar på dessa. Citycons hållbarhetschef Elina Ekelund talade också vid evenemanget om energilösningarna som används på Lippulaiva. Du kan se inspelningen av evenemanget via länken här. Inspelningen finns längst ner på sidan.

  • Hållbar utveckling