Hej Esbobo, din åsikt är viktig för oss

Publicerad: 22.9.2021 8.13Uppdaterad: 23.9.2021 7.19
Bild: Espoon kaupunki

Välkommen att svara på några frågor om hurdana saker vi på Esbo stads kompetenscentrum för hållbar utveckling kan ta upp på våra webbseminarier om en hållbar livsstil. 

Inom arbetet med hållbar utveckling utvecklar vi, prövar och tar i bruk hållbara lösningar för framtidens stad tillsammans med våra partner och stadens invånare. Vårt mål är en vardag som är trygg, hållbar och fungerande. En viktig del av vår verksamhet är att föra fram invånarnas röst och åsikter inom utvecklingsarbetet samt att etablera vanor som hör till en hållbar livsstil i Esbobornas vardag. 

För att få allt fler att upptäcka en hållbar livsstil vill vi nu producera en serie av webbseminarier som tar upp olika frågor och fenomen som anknyter till hållbarhet. Antalet webbseminarier kommer att vara 3–6 och de är öppna för alla Esbobor. Vi vill att webbseminarierna tar upp frågor som intresserar dig – därför vill vi veta vad du vill höra mer om. Med hjälp av vår enkät försöker vi därför reda ut vad stadens invånare anser. 

Vilka frågor som berör en hållbar livsstil intresserar just dig? Enkäten består av sex flervalsfrågor där du kan välja det alternativet som mest intresserar dig. De alternativ som fått flest röster blir teman för webbseminarierna som äger rum under våren 2022.   

Du kommer åt att svara på frågorna via den här länken(extern länk)

Du kan svara fram till 15.10.2021. Bland dem som svarat lottar vi ut HRT-presentkort på 20 euro var. Utlottningen sker 22.10.2021. Enkäten är anonym och svaren kan inte kopplas ihop med de kontaktuppgifter som lämnats för utlottningen.   

  • Hållbar utveckling