Välkommen att utveckla en hållbarare Esbo!

Publicerad: 18.3.2022 11.26
illustration
Bild: City of Espoo

Vår stadsmiljö förändras snabbt. Nya teknologiska applikationer och lösningar som stödjer hållbar utveckling utformar våra städer när vi eftersträvar ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle. Förändringen kräver att alla olika aktörer samlas ihop och samarbetar. Detta gäller såväl städer, företag, organisationer och universitet som enskilda invånare. Denna uppgift går inte att sköta på egen hand. Kom med att höra mer och diskutera temat vid vårens invånarmöten!

Esbo stad genomför tillsammans med konsultföretaget WSP Finland en modell för gemensam utveckling inom projektet SPARCS (https://www.espoo.fi/sv/kestava-kehitys/sparcs(extern länk)). Även invånarna har en viktig roll i arbetet. Som en del av utvecklingsarbetet genomförs en invånarenkät och arrangeras två invånarmöten i anslutning till temat.

  • Invånarenkäten publicerades den 4 mars och kan besvaras till den 24 mars. I enkäten kartläggs just din åsikt om Esbos framtid. Enkäten är på finska och kan besvaras här: https://fi.surveymonkey.com/r/DY2C3BL (extern länk)
  • Resultaten från enkäten gås igenom på ett diskussionsevenemang som arrangeras på Teams (möjligt att delta via webbläsaren) torsdagen den 24 mars 2022 kl. 17.30–18.30. Evenemanget är öppet för alla och ingen förhandsanmälan krävs. Evenemanget går på finska. Hoppa med i diskussionen här(extern länk)
  • Vid ett senare tillfälle arrangeras också en verkstad om temat. Verkstaden hålls på Hagalunds bibliotek den 11 maj 2022 som en del av evenemangsserien Hiilijalanjäljillä, så håll utkik.

Vid invånarmötena och i invånarenkäten strävar man efter att identifiera de utmaningar, möjligheter och metoder som anknyter till genomförandet av nya hållbara och smarta stadslösningar i samarbete mellan olika aktörer. Fungerande stadsmiljöer och stadslösningar har en central roll för ett smidigt vardagsliv i Esbo.

Välkommen med!

Mer information om modellen för gemensam utveckling av hållbara och smarta stadsområden (på finska): https://co-creatingsparcs.fi(extern länk)

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling