Perusopetus

Perusopetus kattaa vuosiluokat 1-9. Lapsi aloittaa peruskoulun pääsääntöisesti sinä vuonna, jona hän täyttää 7 vuotta. Jokaisella espoolaisella lapsella ja nuorella on oikeus opiskella omien edellytystensä mukaisesti ja kokea oppimisen iloa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki