Wilma on keskeinen kodin ja koulun viestinnän väline kaikissa Espoon kouluissa. Wilman avulla huoltajat voivat viestiä koulun kanssa, ja seurata lapsensa opiskelun sujumista.

Wilma mahdollistaa seuraavat toiminnat:  

  • Viestien vaihto opettajien kanssa  
  • Oppilaan oppimisen sekä opintosuoritusten seuraaminen 
  • Oppilaan poissaolotietojen tarkastelu ja selvittäminen 
  • Koulun lähettämien tiedotteiden seuraaminen 
  • Palautekyselyihin vastaaminen
  • Ilmoittautumisen 1. ja 7. luokalle
  • Ilmoittautuminen 3. luokan painotettuun opetukseen

Mistä saan Wilma-tunnukset? 

Ole yhteydessä lapsesi nykyisen koulun koulusihteeriin ja pyydä avainkoodi Wilma-tunnuksen luomiseksi.

Jos lapsesi ei ole vielä koulussa, saat avainkoodin lapsesi oppivelvollisuuden alkamista koskevan kirjeen mukana. Kirje lähetetään kaikille 1. luokalle tulevien lasten huoltajille joulukuun lopussa.

Katso Näin luot Wilma-tunnukset -ohjevideo Youtubesta. Videon tekstitykset ovat saatavilla 12 eri kielellä.