Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää. Yhteistyöllä tuetaan oppilaiden kasvatusta ja opetusta sekä rakennetaan keskinäistä luottamusta. Yhteistyö on arvostavaa, monipuolista ja aktiivista kasvatuskumppanuutta. Yhteistyö lisää oppilaiden hyvinvointia ja ehkäisee kiusaamista.

Koululla on aktiivinen rooli yhteistyön rakentamisessa ja moninaisten yhteistyötapojen luomisessa. Kouluilla on erilaisia toimintatapoja ja välineitä yhteistyön toteuttamiseen.

Kuva: Heidi-Hanna Karhu