Ett konstruktivt samarbete mellan hemmet och skolan är ett effektivt stöd för elevens lärande och utveckling. Du som vårdnadshavare har huvudansvaret för fostran av ditt barn och skolan huvudansvaret för undervisningen. Du har rätt att årligen träffa ditt barns klasslärare/klassföreståndare.

Skolan erbjuder dig som vårdnadshavare olika former av samarbete med tillgång till information och diskussion. De flesta skolorna i Esbo har en föräldraförening och vårdnadshavarna är representerade i skolornas direktioner. Du har också rätt att delta i skolans läroplansarbete och utvärdering av skolans verksamhet.