Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, ja se on tarkoitettu Espoossa asuville maahanmuuttotaustaisille oppilaille.

Maahanmuuttotaustaisilla oppilailla tarkoitetaan

  • ulkomailta muuttaneita oppilaita
  • toisen sukupolven maahanmuuttotaustaisia oppilaita
  • kolmannen sukupolven maahanmuuttotaustaisia oppilaita.

Opetukseen voi hakea koko Espoon alueelta. Opetukseen voivat osallistua perusopetuksen oppilaat vuosiluokilla 1–9. Lukio-opiskelijoille on omia äidinkielen kursseja. Kursseille ilmoittaudutaan Wilmassa. Oman äidinkielen opetus on oppilaalle vapaaehtoista. Kun oppilas aloittaa opiskelun, hänen täytyy osallistua opetukseen säännöllisesti. Oman äidinkielen tunneille ei voi saada koulukuljetusta. Huoltaja vastaa oppilaan matkoista ja mahdollisista matkakustannuksista.

Kuva: Taru Turpeinen

Materiaalit

Yhteystiedot