Oppilaat kulkevat koulumatkan kävellen, pyörällä tai julkisella liikenteellä. Julkisessa liikenteessä, kuten bussissa tai junassa matkustamiseen oppilas tarvitsee matkakortin.

Oppilas voi saada maksuttoman julkisen liikenteen matkakortin, jos 

  • 1.-2. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 kilometriä tai
  • 3.-9. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 kilometriä tai
  • koulumatka todetaan liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, kun otetaan huomioon oppilaan olosuhteet, kuten terveydelliset syyt. 

Jos oppilas ei pysty kulkemaan koulumatkaa kävellen, pyöräillen tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen, oppilaalle voi hakea taksikuljetusta. 

Taksikuljetusta varten tarvitaan lausunto. Lausunnosta tulee käydä selkeästi ilmi, miksi oppilas ei selviydy koulumatkasta kävellen, pyöräillen tai julkisen liikenteen yhteyksiä hyödyntäen.

Koulumatkan pituus yksin ei ole peruste myöntää taksikuljetusta.  

Koulumatkaetuus voidaan myöntää vain Espoon kaupungin osoittamaa koulua käyvälle oppilaalle. Toissijaiseen kouluun tai painotettuun opetukseen valitut oppilaat eivät ole oikeutettuja koulumatkaetuuteen. Lisätietoa etuuden myöntämisestä ja poikkeustilanteista voit lukea alta liitteistä.

Kuva: Olli Häkämies

Lisätietoa

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset ja koulumatkaetuudet