Opiskelu peruskoulussa

Jokaisella espoolaisella oppivelvollisuusiässä olevalla lapsella ja nuorella on oikeus osallistua kaupungin järjestämään maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuuden suoritettuaan oppilas saa päättötodistuksen, joka antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin.