Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua ryhmämuotoista kodin ja koulun kasvatustyötä tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Iltapäivätoimintaa järjestetään 1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminnassa leikitään, liikutaan ja askarrellaan ja sen aikana tarjotaan välipala. Iltapäivätoimintaa järjestävät koulut, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat koulun tiloissa. Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Toimintaa ei järjestetä koulun loma-aikoina eikä lauantaikoulupäivinä. Toimintaan osallistuvat lapset ovat vakuutettuja ja kuuluvat kaupungin tapaturmavakuutuksen piiriin. Iltapäivätoiminta on maksullista. Asiakasmaksusta on mahdollista hakea huojennusta. Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäksi monissa kouluissa toimii koulun omia kerhoja ja muiden yhteistyötahojen järjestämää harrastustoimintaa. Joillakin alueilla on myös asukaspuistotarjontaa. Erityisryhmien aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito on tarkoitettu lapsille, joilla on vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen voimassa oleva päätös aamu- ja iltapäivähoidon tai loma-ajan hoidon järjestämisestä.

Huoltajat hakevat palvelupäätöstä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalveluista. Aamu- ja iltapäivähoitoon sekä loma-ajan hoitoihin tulee erikseen ilmoittautua Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköön Wilman kautta tai paperilomakkeella.

Iltapäivätoiminta

Kuva: Olli Häkämies

Erityisryhmien koululaisten hoito

Yhteystiedot

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaan liittyvä neuvonta ja hakemukset

Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksut, maksun perimättä jättäminen tai alentaminen

Erityisryhmien koululaisten hoito

Erityisryhmien aamu- ja iltapäivähoitoon sekä lomahoitoon liittyvä neuvonta