Esbo ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 1-2 och för elever i behov av särskilt stöd efter skoldagen. Skolornas gruppbaserade eftermiddagsverksamhet ordnas av skolor, organisationer och privata tjänsteproducenter i skolorna. Eftermiddagsverksamheten är fritidsverksamhet som stöder hemmets och skolans fostringsarbete. Utöver den ledda verksamheten kan barnet koncentrera sig på sina egna lekar. Under eftermiddagen vistas man både inomhus och utomhus. Barnen som deltar i eftermiddagsverksamheten är försäkrade och omfattas av stadens frivilliga olycksfallsförsäkring. Den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet är avgiftsbelagd. Utgående från familjens inkomster är det möjligt att ansöka om befrielse från eller sänkning av avgiften för tjänsten. Man söker till skolornas eftermiddagsverksamhet för ett läsår i taget. Ingen verksamhet ordnas under skolornas lovtider eller under skoldagar som infaller på lördagar. Den grundläggande utbildningens eftermiddagsverksamhet ordnas vid 62 verksamhetsställen.