Finno skola

Finno skola inledde sin verksamhet 7.1.2003. Skolan är belägen invid gamla Finno folkskola som grundades 1926, numera känt som Röda huset. Läsåret 2020-2021 har skolan ca 267 elever fördelade på 21 undervisningsgrupper, såväl stora som små. De små undervisningsgrupperna betjänar de svenskspråkiga eleverna i Esbo som är i behov av extra stöd. I skolans fastighet har vi även daghem, förskola och eftermiddagsverksamhet. Sjukhusundervisningen i Esbo är administrerad under Finno skola. Målsättningen för skolans verksamhet är att fostra eleverna till toleranta och hänsynstagande individer med goda baskunskaper, samarbetsförmåga och en sund självkänsla. Vi vill också stärka den finlandssvenska kulturidentiteten hos eleverna. Ämnet modersmål och litteratur samt träning av de kommunikativa färdigheterna genomsyrar hela vår verksamhet.

Kontaktuppgifter

Finno skolaFinländarvägen 2-4,02270 Esbo+358 9 8164 3401

Postadress:PB 3440, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)