Storängens skola Åk 1-6

Storängens skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-9. Fram till den 31.7.2015 verkade åk 1-6 och 7-9 var för sig i dåvarande Mårtensbro och Sökövikens skolor. Storängens skola verkar ännu på två adresser. Skolhuset vid Rektorsgränden 4, åk 1-6, stod färdigt i mars 2012. I fastigheten verkar daghem, förskola, åk 1-6, samt eftermiddagsverksamheten Eftis. Även årskurserna 7-9 har undervisningsutrymmen i huset. Efter åk 6 fortsätter eleverna på åk 7-9 vid Esboviksvägen 10. Skolhuset där stod färdigt 1994. I Storängen talar vi om skolhusen vid Rektorsgränden och Esboviksvägen. Storängens skola ligger i naturskön omgivning invid den mångsidiga idrottsparken i Esboviken.

Kontaktuppgifter

Storängens skola Åk 1-6Rektorsgränden 4,02360 Esbo+358 9 8164 3341

Postadress:PB 36305, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)