Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen omfattar årskurserna 1-9. Barnet börjar grundskolan det år då hen fyller sju år. Den grundläggande utbildningen har som mål att ge eleverna en allmänbildande grundutbildning, stödja elevernas utveckling samt att ge sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Töihin perusopetukseen