Skolmåltider

Här finns information om specialdieter och länkar till sidor med skolornas matsedlar.

Eleverna har rätt till en avgiftsfri varm måltid i skolan. Skolan stöder vårdnadshavarnas fostrande arbete genom att utveckla barnets bordsskick och matvanor samt genom att ge eleverna insikt om kostens betydelse för hälsan.

Bild: Olli Häkämies