Efter grundskolan

I Esbo garanterar man en studieplats till alla som slutar grundskolan. De flesta studerande fortsätter studierna i gymnasiet, i yrkesutbildning eller påbyggnadsundervisning och handledande eller förberedande utbildningar inför andra stadiet. Till andra stadiets utbildningar söker man via den riksomfattande gemensamma ansökan. Läropliktsåldern är 18 år.