Efter grundskolan

I Esbo garanterar man en studieplats till alla som slutar grundskolan. De flesta studerande fortsätter studierna i gymnasiet, i yrkesutbildning eller påbyggnadsundervisning och handledande eller förberedande utbildningar inför andra stadiet. Till andra stadiets utbildningar söker man via den riksomfattande gemensamma ansökan. Läropliktsåldern är 18 år.

Funderar du över vad du skulle vilja studera och vilken bransch intresserar dig efter grundskolan? Nästa gemensamma ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen ordnas 20.2.–19.3.2024.

Bekanta dig med utbildningsmöjligheterna på andra stadiet i Esbo

Efter grundskolan du kan studera till exempel vid yrkesläroanstalter, gymnasiet eller inom HUX-utbildningen som handleder för examensutbildning.