Gymnasieutbildning

Nyheter

 • Fostran och lärande
 • Småbarnspedagogik
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieutbildning
 • Publicerad: 22.6.2022 11.16
 • Grundskola
 • Gymnasieutbildning
 • Småbarnspedagogik
 • Publicerad: 13.6.2022 10.48
 • Gymnasieutbildning
 • Mattlidens gymnasium
 • EYL
 • Leppävaaran lukio
 • Viherlaakson lukio
 • Haukilahden lukio
 • Otaniemen lukio
 • Tapiolan lukio
 • Etelä-Tapiolan lukio
 • Kaitaan lukio
 • Kuninkaantien lukio
 • Espoonlahden lukio
 • Publicerad: 3.6.2022 10.38
 • Gymnasieutbildning
 • Fostran och lärande
 • Hela Esbo
 • Publicerad: 17.5.2022 7.32

Vad erbjuder Esbo gymnasier?

Moderna inlärningsmiljöer nära dig. Ett närgymnasium är ett smart val också när det gäller den dagliga färden.

Internationellt samarbete och projekt.

Ett nära samarbete med uni-versitet och yrkeshögskolor. Det finns möjlighet att kika in i högskolan redan i gym-nasiet och om du vill kan du även avlägga högskolekurser.

Alla gymnasier i Esbo stad är allmänna gymnasier men erbjuder möjligheter till spe-cialisering.

I Esbo gymnasier är det möj-ligt att välja studier också från andra gymnasier vilket garanterar ett omfattande studieutbud.