Gymnasieutbildning

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller livsåskådning, hälsokunskap och gymnastik samt färdighets- och konstämnen. I Esbo finns ett svenskspråkigt gymnasium, Mattlidens gymnasium.

Vad erbjuder Esbo gymnasier?

Moderna inlärningsmiljöer nära dig. Ett närgymnasium är ett smart val också när det gäller den dagliga färden.

Internationellt samarbete och projekt.

Ett nära samarbete med uni-versitet och yrkeshögskolor. Det finns möjlighet att kika in i högskolan redan i gym-nasiet och om du vill kan du även avlägga högskolekurser.

Alla gymnasier i Esbo stad är allmänna gymnasier men erbjuder möjligheter till spe-cialisering.

I Esbo gymnasier är det möj-ligt att välja studier också från andra gymnasier vilket garanterar ett omfattande studieutbud.

Espoon lukiot somessa

Vinkkejä opiskeluaikaan somessa.