Utvidgningen av läroplikten

Läroplikten har utvidgats och förändringen berör alla de som slutar grundskolan efter 1.1.2021.

Bild: Taru Turpeinen

Mer information