Navigatorhuset

Hej du som är yngre än 30 år och bor i Esbo! På ett ställe får du hjälp med olika saker och i olika livssituationer, till exempel om du har frågor om studier, yrkesval och jobbsökning. Vi hjälper dig också med saker som gäller utkomststöd, ekonomi och boende. Vi kan tillsammans med dig fundera på välbefinnande och fritidssysselsättningar. Om du inte vet var du ska börja, titta in på Startpunkten.

Välkommen till Startpunkten

Du kan komma till Startpunkten med dina frågor utan tidsbokning när som helst under öppettiderna. Om vi inte genast hittar en lösning på ditt problem, hänvisar vi dig vidare, om du så vill. Du kan också vara anonym hos oss.

Aktuell

30.6.2022 klo 09.00 – 31.7.2022 klo 12.00Esbo
  • Boende
  • Välfärd
  • Hälsa
  • Arbete
  • Esboviken
  • Hagalund
  • Alberga
  • Esbo centrum
  • Köklax
  • Mattby

Tero Luukkonen

Chef för Navigatorhuset050 321 3813