Socialarbete för unga

  • Ungdomsarbete
19.10.2021 10.21Uppdaterad: 28.6.2022 10.09
Författare: Ohjaamotalo

När dina kunskaper, färdigheter eller resurser inte räcker till, kan du få stöd av vuxensocialarbetet som hjälper dig att klara vardagen. Vårt mål är att hjälpa dig över den svåra situationen i ditt liv.

I Navigatorhuset erbjuder teamet för unga inom vuxensocialarbetet boenderådgivning. Du kan kontakta boenderådgivningen om du behöver hjälp med att hitta en ny bostad eller en första bostad. Du får också råd och stöd i saker som gäller boende, såsom FPA-förmåner eller hyresskuld, vräkning eller andra problem. Vi ger också råd i saker som gäller att få bostad, såsom hyresavtal, hyresgaranti, flyttning eller hyresgästens ansvar och skyldigheter.

Vuxensocialarbetet ordnar också Oma Elämä-gruppen i Navigatorhuset. Gruppen riktar sig till unga Esbobor i åldern 18–29 år. I gruppen får du information, kunskap och nya idéer för ditt liv. Gruppen samlas tisdagar kl. 13–15. Du kan söka dig till gruppen via Startpunkten.

På Startpunkten kan du träffa en socialhandledare samt en familjesocialarbetare enligt veckotidtabellen. Våra tjänster är i huvudsak på finska, men hör av dig om du behöver hjälp på svenska!