Jag är i läropliktsålder men har ingen studieplats

  • Ungdomsarbete
4.7.2022 9.41Uppdaterad: 30.3.2023 6.11
  • Katrina Nylund arbetar med ungdomar i läropliktsålder på Navigatorhuset. Om du blir utan studieplats i den gemensamma ansökan eller om du avbryter dina studier kommer Katrina att kontakta dig. Hon hjälper dig att hitta en lämplig studieplats och vid behov annat nödvändigt stöd.
  • När Startpunkten har öppet, kan till exempel en uppsökande ungdomsarbetare hjälpa med ansökan till skolan.
  • Du kan också läsa om den utvidgade läropliken på webbsidan Utvidgningen av läroplikten.
Katrina Nylund, katrina.nylund@espoo.fi, 046 877 2754