Jag är i läropliktsålder men har ingen studieplats

  • Ungdomsarbete
4.7.2022 9.41Uppdaterad: 5.7.2022 8.32
  • Katrina Nylund arbetar med ungdomar i läropliktsålder på Navigatorhuset. Om du blir utan studieplats i den gemensamma ansökan eller om du avbryter dina studier kommer Katrina att kontakta dig. Hon hjälper dig att hitta en lämplig studieplats och vid behov annat nödvändigt stöd.
  • När Startpunkten har öppet, kan till exempel en uppsökande ungdomsarbetare hjälpa med ansökan till skolan.
  • Du kan också läsa om den utvidgade läropliken på webbsidan Utvidgningen av läroplikten.
Katrina ”Kiia” är ansvarig planerare för ärenden med barn i läropliktsålder på Navigatorhuset.