Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper unga som inte studerar eller arbetar. Det uppsökande ungdomsarbetet är specialungdomsarbete. Personalens målsättning är att vara närvarande bland de unga och erbjuda möjlighet till en trygg och tillförlitlig vuxenkontakt. Det uppsökande ungdomsarbetet fungerar på de ungas villkor så att de ska få svar på sina frågor och nå de tjänster de behöver.

Mikä etsivä nuorisotyö?

innehåll som kommer upp

Etsivät nuorisotyöntekijät

Kotiin vietävä etsivä nuorisotyö

innehåll som kommer upp

Media har ingen översättning tillgänglig på ditt språk.

Författare: Ohjaamotalo

Jalkautuva etsivä nuorisotyö

innehåll som kommer upp

Jalkautuvat etsivät nuorisotyöntekijät

Ota yhteyttä!

innehåll som kommer upp