ONNI, Navigatorernas psykosociala stöd

  • Ungdomsarbete
19.10.2021 10.28Uppdaterad: 28.6.2022 10.11

Media har ingen översättning tillgänglig på ditt språk.

I ONNIs verksamhet får du stöd till exempel för psykiskt välbefinnande och sociala relationer. Verksamheten kan vara individuellt arbete eller grupparbete.

I Navigatorhuset kan du via ONNI delta bland annat i grupperna Jännittäjät och Vaikuttajat. I förändringscoachningen HOT-muutosvalmennus kan du tillsammans med en coach bearbeta din väg mot något som är viktigt för dig, till exempel som har att göra med humöret eller självförtroendet. Du kan komma till grupperna och coachningen till exempel via ett besök på Startpunkten.

ONNI ordnar också riksomfattande välbefinnandestunder (Discord) och en öppen ADHD-grupp för unga (Discord).

Du kan träffa ONNIs coach som stöder ditt välbefinnande på Startpunkten på onsdag morgon.

Våra tjänster är i huvudsak på finska, men hör av dig om du behöver hjälp på svenska!

 

ONNI -anställda i Esbo

Oona Lehtomäki (välfärdslärare), tel. (också WA) 050 5237496, oona.lehtomaki@te-toimisto.fi

Kirsi Räsänen (utvecklingskoordinator), tel  (också WA) 0504536435, kirsi.rasanen@te-toimisto.fi