Vamos Esbo

  • Ungdomsarbete
Publicerad: 19.10.2021 11.15

På Vamos får du individuell hjälp för att genomföra en förändring i ditt liv när du inte vet eller är säker på vad du borde göra. Vamos erbjuder intensiv och målinriktad coachning i grupp och individuellt i Navigatorhuset. Du får stöd av en egen coach som du arbetar med mot mål du själv ställer upp.

Gruppcoachningen ger dig en möjlighet att fundera på teman som gäller sysselsättning, studier, vardag och välbefinnande tillsammans med andra unga. Grupperna samlas dagtid från två till fyra gånger per vecka. 

  • RYTMI: stöder dig när du bygger den nödvändiga grunden för övergången till studier eller arbete. Gruppen är till för dig om du behöver stöd för att hantera vardagen, utveckla sociala färdigheter, stärka din självkänsla och resurser eller förtydliga dina framtidsplaner.
  • STARTTI: hjälper dig om du övergår till studier eller arbete. Gruppen är till för dig om du behöver stöd för att hantera vardagen, utveckla sociala färdigheter, stärka självkänsla och resurser och coacha för att hitta ett jobb eller studera.
  • LÄKSYRYHMÄ: är för dig om du är ett främmande språk och om du behöver stöd och gemenskap för att stödja egenföretagande.

I den individuella coachningen stannar vi tillsammans upp och ser på din livssituation ur ett helhetsperspektiv. I coachningen försöker vi stärka dig och hitta nya starka sidor och kompetens hos dig som du behöver i dina framtidsplaner.

Coachningen är alltid frivillig och gratis. För att den ska lyckas förutsätts att den unga vill fundera över sin framtid och förbinder sig vid de avtalade träffarna och det målinriktade arbetet. Du kommer med i coachningen genom att boka en tid för en första träff till exempel via Startpunkten.

Du kan också träffa Vamos Espoos coach på Startpunkten på torsdagar.

Läs mer på Vamos Espoos webbplats(extern länk) (bara på finska).