Oppivelvollisuus perusopetuksen jälkeen

Oppivelvollisuus koskee 18 ikävuoteen saakka kaikkia niitä, jotka päättävät peruskoulun 1.1.2021 jälkeen. Peruskoulun päättävillä yhdeksäsluokkalaisilla on velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen. Tarkoituksena on varmistaa jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen koulutus, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Kuva: Elido Oy