Information om gemensam ansökan

På den här sidan finns information om gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen. Den som gått ut grundskolan kan söka till antingen yrkes- eller gymnasiestudier. Om språkkunskaperna ännu inte räcker till för studier på andra stadiet, kan unga personer söka till HUX-utbildning, som förbereder för yrkes- och gymnasiestudier.

Före gemensam ansökan

Ansök om en studieplats i gemensam ansökan

Efter gemensam ansökan