I gymnasiet studerar man mångsidigt olika läroämnen såsom modersmål och främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, religion eller livsåskådning, hälsokunskap och gymnastik samt färdighets- och konstämnen. I Esbo finns ett svenskspråkigt gymnasium, Mattlidens gymnasium. Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpande kurser. Studerande kan själva välja sina kurser och framskrider i studierna enligt en individuell studieplan. I gymnasiet kan skolan rikta in sig på ett särskilt ämne varvid fördjupade och tillämpande kurser erbjuds i större utsträckning. Gymnasiet kan också ha en gymnasielinje som man ansöker till genom den gemensamma elevantagningen som ett eget objekt. På en gymnasielinje har undervisningen i ett visst ämne breddats och fördjupats och det erbjuds ett större kursutbud i ämnet.