Resultaten från den gemensamma ansökan

Bild: Kira Hermonen

Våren 2022

Resultaten från den gemensamma ansökan hittas här tidigast 16.6.2022, om du har gett tillstånd till detta i ansökan. Om du har uppgett din egen e-postadress, får du per e-post en länk till ett personligt brev med information om resultatet. I samma e-post finns också en annan länk, via den länken kan du ta emot din studieplats. Listan avpubliceras 30.6.2022.

På gymnasiernas egna webbplatser finns mer information om mottagandet av studieplatsen och om en eventuell dag för nya studerande. Omnia informerar om valet på sin webbplats.

Kom ihåg att bekräfta studieplatsen senast 30.6.2022.