Ansökan till Hux (Utbildning som handleder för examensutbildning) sker genom den gemensamma ansökan 21.221.3.2023. Hux anordnas av yrkesinstitutet Praktikum.

I Hux-utbildningen kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning.

Ett allmänt mål för Hux-utbildningen är att den studerande ska uppnå sådana studiefärdigheter som behövs för att hen ska kunna söka till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning och klara av dessa studier.

Med studiefärdigheter kan avses till exempel kunskaper i undervisningsspråket, utveckling av ändamålsenliga studiemetoder och livskompetens.

Under HUX-utbildningen kan den studerande även höja vitsord från den grundläggande utbildningen, om det är nödvändigt för att få en plats inom en viss utbildning.

Därtill kan den studerande avlägga studier inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Den finskspråkiga motsvarigheten, TUVA,  anordnas av Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.(extern länk)

Mera information om utbildning som handleder för examensutbildning finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.(extern länk)