Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA (1.8.2022 alkaen.)

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022.
TUVA-koulutukseen haetaan perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa 22.2.-22.3.2022.

TUVA-koulutuksessa yhdistyvät aiemmat perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

TUVA-koulutuksen yleisenä tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen ja suoriutua näistä opinnoista.

Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelukielen ja tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja.

Koulutuksen aikana voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. 

Opiskelija voi suorittaa TUVA-koulutuksessa myös lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja.

TUVA-koulutusta tarjoaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.(ulkoinen linkki)

Löydät lisätietoja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta Opetushallituksen verkkosivuilta.(ulkoinen linkki)