Mattlidens skola

Mattlidens skola är en sammanhållen grundskola åk 1-9. Skolan har ca 770 elever. Mattlidens skola är en del av Mattlidens skolcentrum med både daghem, förskola, grundskola och gymnasium på samma område.

Kontaktuppgifter

Mattlidens skolaMattliden 1,02230 Esbo

Postadress:PB 3341, 02070 ESBO STAD

Länkar

Ge respons(extern länk)

Information

telefon åk 1-6: 043 825 4092 telefon åk 7-9: 040 635 7947

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)