Tillsammans mot mobbning

Esbo stad har många verktyg för att förebygga och ingripa i mobbning samt för eftervård. Vi har alltid ett intensivt samarbete med barnen, ungdomarna och vårdnadshavarna. Vi har även flera samarbetsparter som stöd i arbetet mot mobbning. Dessutom har varje daghem, skola och gymnasium närmare enhetsspecifika åtgärder bland annat för att skapa sammanhållning i grupperna och vara vänner.

Förebyggande av mobbning

Varje daghem, skola och gymnasium har närmare enhetsspecifika åtgärder för att förebygga och ingripa i mobbning.

Hur gör jag i en mobbningssituation?

If you notice bullying or if you suspect your child is being bullied.

Someturva som stöd i händelse av nätmobbning

Skolelever i Esbo får stöd i händelse av nätmobbning och -trakasserier av tjänsten Someturva.

Stark gemenskap tillsammans – nej till mobbning

Yhdessä vahvaksi yhteisöksi – Ei kiusaamiselle (Stark gemenskap tillsammans – nej till mobbning) är en plan för förebyggande av mobbning i Esbo från småbarnspedagogiken till utbildning på andra stadiet.

K-0+-arbetet – Allvarliga mobbningsfall utreds med hjälp av sakkunniga

Esbo stad samarbetar med Stationens Barn r.f. via programmet K-0+.

Ungas personliga erfarenheter av mobbning

Ungas synsätt på mobbning och förebyggande av den.