Yhdessä kiusaamista vastaan

Espoon kaupungilla on monia työkaluja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn, puuttumiseen ja jälkihoitoon. Teemme aina tiivistä yhteistyötä lasten, nuorten ja huoltajien kanssa. Meillä on myös useita kumppaneita kiusaamisen vastaisen työn tukena. Lisäksi jokaisella päiväkodilla, koululla ja lukiolla on tarkemmat yksikkökohtaiset toimenpiteet muun muassa ryhmäyttämiseen ja kaverina toimimiseen.

Kiusaamisen ennaltaehkäisy

Jokaisella päiväkodilla, koululla ja lukiolla on tarkemmat yksikkökohtaiset toimenpiteet kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Miten menettelen kiusaamistilanteissa

Jos kohtaat kiusaamista tai epäilet, että lastasi kiusataan.

Someturva verkossa tapahtuvan kiusaamisen tueksi

Espoon koululaiset saavat tukea nettikiusaamiseen ja -häirintään Someturva-palvelusta.

Yhdessä vahvaksi yhteisöksi – Ei kiusaamiselle

”Yhdessä vahvaksi yhteisöksi – Ei kiusaamiselle” on kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen.

K-0-työ - Vakavia kiusaamistapauksia selvitetään asiantuntijoiden tuella

Teemme yhteistyötä Aseman Lapset ry:n K-0-ohjelman kautta.

Nuorten omakohtaisia kokemuksia kiusaamisesta

Nuorten näkökulmia kiusaamisesta ja sen ehkäisystä.