Smedsby skola

Smedsby skola är en medelstor skola med sex enkla klasser. Den är belägen i närheten av Åboleden och Ring 2, söder om Grankulla. Smedsby skola omgärdas av skogs- och åkermark, som ger oss fina möjligheter till naturstudier och friluftsliv i skolans direkta närmiljö.

Kontaktuppgifter

Smedsby skolaGammelstens 5,02750 Esbo+358 9 8164 3534

Postadress:PB 75302, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)