Smedsby skola

Smedsby skola är en medelstor skola med sex enkla klasser. Den är belägen i närheten av Åboleden och Ring 2, söder om Grankulla. Smedsby skola omgärdas av skogs- och åkermark, som ger oss fina möjligheter till naturstudier och friluftsliv i skolans direkta närmiljö. Skolans trivselregler: 1. Vi respekterar varandras åsikter och olikheter och ger varandra arbetsro. 2. Vi respekterar varandras och skolans egendom. Vi städar efter oss och jobbar för en trivsam miljö. 3. Vi mobbar inte. Varje elev har rätt att trivas i skolan. Ingen lämnas utanför. 4. Vi hälsar och talar artigt med varandra. Vi hjälper varandra. 5. Vi jobbar tillsammans och följer gemensamma regler.

Kontaktuppgifter

Smedsby skolaGammelstens 5,02750 Esbo+358 9 8164 3534

Hemsida:Smedsby skola(extern länk)

Postadress:PB 75302, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)