Karamalmens skola

Karamalmens skola ligger intill det vackra ekskogsområdet i byn Konungsböle och Karaängen. Skolan hette tidigare Kilo-Gröndal folkskola. Då grundskolan infördes fick skolan namnet Karamalmens skola. Skolan började sin verksamhet år 1954. Skolan renoverades åren 2010-2011. Skolans övergripande målsättning är att ge eleverna goda baskunskaper och att öka deras självförtroende. En ständig dialog med föräldrarna är viktig. Vi strävar efter att eleverna och familjerna känner att vår skola är en trygg plats och en god samarbetspartner. Årskurser 1-6 Elevantal läsåret 2020-2021: 203 Förskoleverksamheten finns i skolbyggnaden.

Kontaktuppgifter

Karamalmens skolaKaraängsvägen 4,02610 Esbo+358 9 8164 4565

Postadress:PB 61302, 02070 ESBO STAD

Länkar

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)