Suomenkielisen perusopetuksen yhteystiedot

Suomenkielisen perusopetuksen yhteystiedot löytyvät alta palvelualueittain. Koulujen yhteystiedot löytyvät kunkin koulun omilta sivuilta.

Perusopetuksen johtaja

Suomenkielisen perusopetuksen johtaja Juha Nurmi

Juha Nurmi

Suomenkielisen perusopetuksen johtaja050 372 5852

Perusopetuksen aluepäälliköt

Leena Lakovaara

Espoonlahden aluepäällikkö043 825 5102

Perusopetuksen Espoonlahden alueen johtaminen, rehtoreiden esihenkilön tehtävät sekä lasten ja nuorten alueellisen hyvinvointiryhmän johtaminen.

Kaisa Alaviiri

Keski- ja Pohjois-Espoon aluepäällikkö 043 825 4965

Perusopetuksen Keski- ja Pohjois-Espoon alueen johtaminen, rehtoreiden esihenkilön tehtävät sekä lasten ja nuorten alueellisen hyvinvointiryhmän johtaminen.

Kari Kotiniemi

Leppävaaran aluepäällikkö050 525 3687

Perusopetuksen Leppävaaran alueen johtaminen, rehtoreiden esihenkilön tehtävät sekä lasten ja nuorten alueellisen hyvinvointiryhmän johtaminen.

Sariminna Solala

Matinkylä-Olarin ja Tapiolan aluepäällikkö043 825 4966

Perusopetuksen Matinkylä-Olarin ja Tapiolan alueiden johtaminen, rehtoreiden esihenkilön tehtävät sekä lasten ja nuorten alueellisen hyvinvointiryhmän johtaminen.

Johdon tuki ja viestintä

Kirsi Antikainen

Osastosihteeri040 198 6343

Perusopetuksen johtajan sihteerin tehtävät, rehtorien ja opettajien täydennyskoulutusten järjestelyt

Petra Bilund

Toimistosihteeri040 639 4167

Aluepäälliköiden sihteerin tehtävät

Venla Valkama

Koulutussuunnittelija040 636 9459

Perusopetuksen johtajaa avustavat suunnittelutehtävät

Marika Tuominen

Viestintäasiantuntija040 639 4362

Opetuksen tuki

Erityinen tuki

040 636 9198

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaisen tuen neuvonta ja ohjaus. 

Oppilaaksioton hakemusten käsittelyn ruuhkautumisesta johtuen puhelinneuvontaa ei toistaiseksi ole. 
Yhteydenotot sähköpostilla erityinentuki@espoo.fi
.

Neuvonta puhelimitse ma-to klo 15–16

Lisätietoja ja soittopyynnöt muina aikoina numerosta 040 505 2953.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset ja koulumatkaetuudet

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaan liittyvä neuvonta ja hakemukset

Miia Loisa-Turunen

Opetuksen tuen päällikkö050 325 3252

Palvelualueen johtaminen ja lähiesihenkilönä toimiminen

Jaana Jortikka

Opetuksen tuen palvelualueen toimistosihteeri040 505 2953

Elina Grönroos

Koordinaattori040 639 3006

Iltapäivätoiminta

Outi Karpasuo

Koordinaattori043 825 5541

Kehitysvammaisten ja autististen lasten aamu- ja iltapäivähoito ja loma-ajan hoito

Mona Feodoroff

Koordinaattori040 522 3342

Iltapäivätoiminta, apuvälineet

Erika Krusius

Iltapäivätoiminnan suunnittelija

Marjo Backström

Koordinaattori09 816 24000

Koulumatkaetuudet, taksikuljetus ja koululaismatkakortit

Merja Mäkinen

Koulutussuunnittelija

Erityinen tuki
(Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue)

Sini Mäkäräinen

Koulutussuunnittelija

Erityinen tuki
(Espoonlahden oppilasalue)

Janette Aho

Koulutussuunnittelija

Erityinen tuki
(Matinkylän, Olarin ja Tapiolan oppilasalueet)

Hannamari Salkola

Koulutussuunnittelija

Erityinen tuki
(Leppävaaran oppilasalue)

Tarja Heiskanen

Hankekoordinaattori040 636 8424

Tuki ja inkluusio -hanke

Monikulttuuriset opetuspalvelut

Oman äidinkielen opetus

Monikulttuuriset opetuspalvelut

Giedre Soinio

Monikulttuuristen opetuspalvelujen päällikkö046 877 1312

Palvelualueen johtaminen ja lähiesihenkilönä toimiminen

Sheena Kopsala

Opetuksen suunnittelija040 636 5483

Oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen sekä ryhmät ja lukujärjestykset, oman äidinkielen opettajien lähiesihenkilö.

Sanna Voipio-Huovinen

Suunnittelija050 325 5729

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen neuvonta, suomi toisena kielenä -opetus, ryhmämuotoinen maahanmuuttajien määräaikainen opetus ja opettajien koulutukset

Ilham Hamdouni

Koordinaattori046 877 3293

Valmistavaan opetukseen vuosiluokilla 1–9 liittyvä neuvonta ja oppilassijoittelu

Tiina Nenye

Vähemmistöuskontojen opetuksen suunnittelija040 639 3606

Oman uskonnon opetuksen ryhmät ja lukujärjestykset, oman uskonnon opettajien lähiesihenkilö

Sarah Bennett

Assistentti046 877 3292

Oman äidinkielen ja oman uskonnon opettajien neuvonta

Abdulkadir Abshir

Kulttuuriohjaaja046 877 3292

Kulttuuriohjaus somalin kielellä: perheiden neuvonta, Wilman käyttäminen, kouluhakemukset, kodin ja koulun yhteistyö

Donya Hajali

Kulttuuriohjaaja043 827 3379

Kulttuuriohjaus arabian kielellä: perheiden neuvonta, Wilman käyttäminen, kouluhakemukset, kodin ja koulun yhteistyö

Abla El Ouahabi

Kulttuuriohjaaja043 827 3378

Kultttuuriohjaus arabian kielellä: perheiden neuvonta, Wilman käyttäminen, kouluhakemukset, kodin ja koulun yhteistyö

Manuchehr Salimi

Kulttuuriohjaaja043 825 3846

Kulttuuriohjaus persian (dari/farsi) ja kurdin (sorani) kielillä: perheiden neuvonta, Wilman käyttäminen, kouluhakemukset, kodin ja koulun yhteistyö

Hallintopalvelut

Tero Latvala

Hallintopalvelujen päällikkö043 826 5256

Palvelualueen johtaminen ja esihenkilönä toimiminen. Palvelualueen tehtävänä on vastata perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaaksiotosta, oppilashallinnosta ja opetuksen järjestämiseen liittyvistä järjestelmistä, tilastoista, koulutuksen arvioinnista, koulusihteeripalveluista, tapaturma- ja vahingonkorvausasioista ja tutkimusluvista.

Sara Raitala

Oppilasasiainsihteeri040 507 0817

Vuosiluokille 1-6 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Katri Pietarinen

Hallintopalvelujen osastosihteeri040 505 6107

Vuosiluokille 7-9 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Merivuokko Gould

Suunnittelija043 825 1832

Oppilaaksiotto

Noora Järvi

Järjestelmäsuunnittelija040 636 9154

Oppilaaksiotto

Jemina Sirviö

Oppilasasioiden asiantuntija043 826 5234

Oppilaaksiottoa koskevat oikaisuvaatimukset ja hallintokantelut, oppilaaksioton linjaukset ja oppilasvalintaperusteet

Teea Kankaanpää

Suunnittelija043 826 8412

Koulutuksen arviointi, tutkimusluvat sekä oppilaiden tapaturma- ja vahingonkorvausasiat

Hanna Selesniemi

Suunnittelija040 636 9496

Koulutuksen arviointi, tutkimusluvat sekä oppilaiden tapaturma- ja vahingonkorvausasiat

Minna Suhonen

Järjestelmäkoordinaattori043 824 7955

Oppilashallintojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

Jani Ahvenainen

Järjestelmäkoordinaattori040 506 7601

Oppilashallintojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

Taina Ruotinen

Hallinnon erityisasiantuntija040 507 4726

Koulusihteeripalvelut

Jutta Salovaara

Kiertävä koulusihteeri040 639 3380

Tiiju Sirkiä

Kiertävä koulusihteeri040 639 4353

Maarit Piipponen

Kiertävä koulusihteeri043 827 1048

Katia Kraatz

Kiertävä koulusihteeri040 636 8310

Niina Partti

Kiertävä koulusihteeri040 636 5859

Opetuksen kehittäminen

Asko Lippo

Opetuksen kehittämisen päällikkö043 825 7554

Opetuksen kehittämisen palvelualueen henkilöstön lähiesihenkilö

Sanna Vahtivuori-Hänninen

Pedagoginen asiantuntija040 636 9677

Pedagogisten tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden, digiosaamisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Niina Elf

Koulutussuunnittelija040 636 5675

Opetuksen laatuun liittyvän osaamisen kehittäminen

Piritta Honkanen

Koulutussuunnittelija040 509 6789

Opetussuunnitelman laadinta ja kehittäminen

Tiina Lindfors

Koulutussuunnittelija043 826 6733

Opetussuunnitelman laadinta ja kehittäminen

Minna Kukkonen

Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen asiantuntija043 824 6220

Opetuksen pedagogisten tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden sekä oppimisympäristöjen kehittäminen

Leena Palokangas

Tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen asiantuntija050 360 3394

Opetuksen pedagogisten tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden sekä oppimisympäristöjen kehittäminen

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö

Suomenkielinen perusopetus

Karaportti 1, PL 31 02070 Espoon kaupunki