Suomenkielisen perusopetuksen yhteystiedot

Suomenkielisen perusopetuksen yhteystiedot löytyvät alta palvelualueittain. Koulujen yhteystiedot löytyvät kunkin koulun omilta sivuilta.

Perusopetuksen johtaja

Juha Nurmi

Suomenkielisen perusopetuksen johtaja050 372 5852

Perusopetuksen aluepäälliköt

Leena Lakovaara

Espoonlahden aluepäällikkö043 825 5102

Perusopetuksen Espoonlahden alueen johtaminen, rehtoreiden esihenkilön tehtävät sekä lasten ja nuorten alueellisen hyvinvointiryhmän johtaminen.

Kaisa Alaviiri

Keski- ja Pohjois-Espoon aluepäällikkö 043 825 4965

Perusopetuksen Keski- ja Pohjois-Espoon alueen johtaminen, rehtoreiden esihenkilön tehtävät sekä lasten ja nuorten alueellisen hyvinvointiryhmän johtaminen.

Kari Kotiniemi

Leppävaaran aluepäällikkö050 525 3687

Perusopetuksen Leppävaaran alueen johtaminen, rehtoreiden esihenkilön tehtävät sekä lasten ja nuorten alueellisen hyvinvointiryhmän johtaminen.

Sariminna Solala

Matinkylä-Olarin ja Tapiolan aluepäällikkö043 825 4966

Perusopetuksen Matinkylä-Olarin ja Tapiolan alueiden johtaminen, rehtoreiden esihenkilön tehtävät sekä lasten ja nuorten alueellisen hyvinvointiryhmän johtaminen.

Viestintä

Marika Tuominen

Viestintäasiantuntija040 639 4362

Suomenkielisen perusopetuksen viestintä

Kehittäminen

Asko Lippo

Kehittämispäällikkö043 825 7554

Kehittämisen palvelualueen henkilöstön lähiesihenkilö

Kirsi Antikainen

Osastosihteeri040 198 6343

Perusopetuksen johtajan sihteerin tehtävät, rehtorien ja opettajien täydennyskoulutusten järjestelyt

Petra Bilund

Toimistosihteeri040 639 4167

Aluepäälliköiden sihteerin tehtävät

Venla Valkama

Koulutussuunnittelija040 636 9459

Perusopetuksen johtajaa avustavat suunnittelutehtävät

Taina Ruotinen

Hallinnon erityisasiantuntija040 507 4726

Koulusihteeripalvelut

Katia Kraatz

Kiertävä koulusihteeri040 636 8310

Maarit Piipponen

Kiertävä koulusihteeri043 827 1048

Opetuksen tuki

Erityinen tuki

040 634 3332

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaisen tuen neuvonta ja ohjaus. 

Olethan ensisijaisesti yhteydessä koulun rehtoriin erityisen tuen asioissa.

Otathan erityisen tuen neuvontaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse. 

Opetuksen tuen palvelualueen sihteeri: 040 505 2953.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset ja koulumatkaetuudet

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaan liittyvä neuvonta ja hakemukset

Miia Loisa-Turunen

Opetuksen tuen päällikkö050 325 3252

Palvelualueen johtaminen ja lähiesihenkilönä toimiminen

Jaana Jortikka

Opetuksen tuen palvelualueen toimistosihteeri040 505 2953

Elina Grönroos

Koordinaattori040 639 3006

Iltapäivätoiminta

Outi Karpasuo

Koordinaattori043 825 5541

Kehitysvammaisten ja autististen lasten aamu- ja iltapäivähoito ja loma-ajan hoito

Mona Feodoroff

Koordinaattori040 522 3342

Iltapäivätoiminta, apuvälineet

Erika Krusius

Iltapäivätoiminnan suunnittelija

Monikulttuuriset opetuspalvelut

Giedre Soinio

Monikulttuuristen opetuspalvelujen päällikkö046 877 1312

Palvelualueen johtaminen ja lähiesihenkilönä toimiminen

Ilham Hamdouni

Koordinaattori046 877 3293

Valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen ja neuvonta

Sheena Kopsala

Opetuksen suunnittelija040 636 5483

Oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen sekä ryhmät ja lukujärjestykset, oman äidinkielen opettajien lähiesihenkilö.

Päivi Kakko

Suunnittelija043 827 3103

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen neuvonta (yläkoulu luokat 7-9), ryhmämuotoinen maahanmuuttajien määräaikainen opetus (yläkoulu), kielitietoinen opetus

Sanna Voipio-Huovinen

Suunnittelija050 325 5729

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen neuvonta (alakoulun luokat 1–6), suomi toisena kielenä -opetus, ryhmämuotoinen maahanmuuttajien määräaikainen opetus (alakoulun luokat 3–6) ja opettajien koulutukset

Tiina Nenye

Vähemmistöuskontojen opetuksen suunnittelija040 639 3606

Oman uskonnon opetuksen ryhmät ja lukujärjestykset, oman uskonnon opettajien lähiesihenkilö

Sarah Bennett

Assistentti046 877 3292

Oman äidinkielen ja oman uskonnon opettajien neuvonta

Marjo Backström

Koordinaattori043 825 7609

Neuvonta kuntalaisille sekä henkilöstölle. Oman äidinkielen opetuksen oppilaaksiotto.

Abdulkadir Abshir

Kulttuuriohjaaja046 877 3292

Kulttuuriohjaus somalin kielellä: perheiden neuvonta, Wilman käyttäminen, kouluhakemukset, kodin ja koulun yhteistyö

Abla El Ouahabi

Kulttuuriohjaaja043 827 3378

Kultttuuriohjaus arabian kielellä: perheiden neuvonta, Wilman käyttäminen, kouluhakemukset, kodin ja koulun yhteistyö

Manuchehr Salimi

Kulttuuriohjaaja043 825 3846

Kulttuuriohjaus persian (dari/farsi) ja kurdin (sorani) kielillä: perheiden neuvonta, Wilman käyttäminen, kouluhakemukset, kodin ja koulun yhteistyö

Yuliia Korniushyna

Kulttuuriohjaaja040 634 2980

Kulttuuriohjaus ukrainan kielellä: perheiden neuvonta, Wilman käyttäminen, kouluhakemukset, kodin ja koulun yhteistyö

Hallintopalvelut

Tero Latvala

Hallintopalvelujen päällikkö043 826 5256

Palvelualueen johtaminen ja esihenkilönä toimiminen. Palvelualueen tehtävänä on vastata perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilaaksiotosta, oppilashallinnosta ja opetuksen järjestämiseen liittyvistä järjestelmistä, tilastoista, koulutuksen arvioinnista, koulusihteeripalveluista, tapaturma- ja vahingonkorvausasioista ja tutkimusluvista.

Sara Raitala

Oppilasasiainsihteeri040 507 0817

Vuosiluokille 1-6 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Katri Pietarinen

Hallintopalvelujen osastosihteeri040 505 6107

Vuosiluokille 7-9 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Merivuokko Gould

Suunnittelija043 825 1832

Oppilaaksiotto

Noora Järvi

Järjestelmäsuunnittelija040 636 9154

Oppilaaksiotto

Jemina Sirviö

Oppilasasioiden asiantuntija043 826 5234

Oppilaaksiottoa koskevat oikaisuvaatimukset ja hallintokantelut, oppilaaksioton linjaukset ja oppilasvalintaperusteet

Teea Kankaanpää

Suunnittelija043 826 8412

Koulutuksen arviointi, tutkimusluvat sekä oppilaiden tapaturma- ja vahingonkorvausasiat

Hanna Selesniemi

Suunnittelija040 636 9496

Koulutuksen arviointi, tutkimusluvat sekä oppilaiden tapaturma- ja vahingonkorvausasiat

Jani Ahvenainen

Järjestelmäkoordinaattori040 506 7601

Oppilashallintojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

Jyri Welling

Digisuunnittelija040 634 3022

Oppilashallintojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

Opetuksen kehittäminen

Riina Plosila

Opetuksen kehittämisen päällikkö046 877 3184

Palvelualueen johtaminen ja lähiesihenkilönä toimiminen

Niina Elf

Pedagoginen asiantuntija040 636 5675

Opetuksen laatuun liittyvän osaamisen kehittäminen

Annu Alikoski

Pedagoginen asiantuntija040 634 3045

Opetussuunnitelman laadinta ja kehittäminen

Timo Toivonen

Pedagoginen asiantuntija040 634 3371

Opetussuunnitelman laadinta ja kehittäminen

Minna Kukkonen

Oppimisteknologian pedagoginen asiantuntija043 824 6220

Opetuksen pedagogisten tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden sekä oppimisympäristöjen kehittäminen

Leena Palokangas

Oppimisteknologian pedagoginen asiantuntija050 360 3394

Opetuksen pedagogisten tieto- ja viestintäteknologiapalveluiden sekä oppimisympäristöjen kehittäminen

Aino Pietarinen

Projektikoordinaattori040 636 5696

Oma lähiö – paras lähiö! -projektin koordinointi

Markku Tuuha

Assistentti, ePerusteet040 639 4253​

ePerusteet-järjestelmän käyttöönoton valmistelu, ohjeistus ja opastus

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö