Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan vuorotellen koulussa ja työpaikalla. Oppilaat tekevät oppimistehtäviä myös työpaikoilla ja suoritukset huomioidaan arvioinnissa. Opiskeluun sisältyy myös retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja. Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja opiskeluhuoltoon. Oppilas voi tarvitessaan saada yleistä tai tehostettua tukea. Joustavaa perusopetusta voidaan Espoossa järjestää erillisessä ryhmässä (JOPO-opetus) tai omassa koulussa toteutettavana työelämäpainotteisena opetuksena (TEPPO-opetus).