Inom flexibel grundläggande utbildning studerar man växelvis i skolan och på en arbetsplats. I studierna ingår också utflykter, studiebesök och lägerskolor. I klassrummet arbetar utöver läraren två JOPO-ledare. Grupperna består av 10 elever.