Oppilaat, jotka eivät osaa suomea, aloittavat opiskelun ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa. Valmistavan opetuksen ryhmiä on useissa kouluissa. Jos oppilas osaa jonkin verran suomea ja tarvitsee tukea suomen kielen vahvistamisessa, hän voi saada valmistavaa opetusta omalla luokallaan lähikoulussaan.

Valmistavaa opetusta voi saada esiopetuksen aikana tai koulussa perusopetuksessa. Opetuskieli on suomi. Oppilaat ohjataan valmistavaan opetukseen Monikulttuuristen opetuspalveluiden kautta.

Inklusiivinen ja ryhmämuotoinen valmistava opetus

Koulussa valmistavaa opetusta järjestetään yleisopetuksen ryhmässä (inklusiivinen valmistava opetus, IVAL) tai pienryhmässä (ryhmämuotoinen valmistava opetus, RVAL). Koulussa valmistavan opetuksen opetusmuoto määräytyy oppilaan suomen kielen taidon sekä koulutaustan mukaan.

Valmistava opetus kestää noin vuoden. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas saa tarvittaessa tehostettua tukea opiskeluun suomeksi eri oppiaineissa.

Kuva: Elena Savina

Valmistavaan opetukseen hakeminen

Lisätietoa

Ilham Hamdouni

Koordinaattori046 877 3293

Valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen ja neuvonta

Sanna Voipio-Huovinen

Suunnittelija050 325 5729

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen neuvonta (alakoulun luokat 1–6), suomi toisena kielenä -opetus, ryhmämuotoinen maahanmuuttajien määräaikainen opetus (alakoulun luokat 3–6) ja opettajien koulutukset

Päivi Kakko

Suunnittelija043 827 3103

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen neuvonta (yläkoulu luokat 7-9), ryhmämuotoinen maahanmuuttajien määräaikainen opetus (yläkoulu), kielitietoinen opetus